Wijk en Belangenvereniging "Oud Eikske"

Welkom op de website van de Wijk en Belangen vereniging "Oud Eikske".

Wijk- en Belangenvereniging bestaat uit een driehoofdig bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en drie leden.

Er wordt gemiddeld eens per twee maanden vergaderd. We streven ernaar middels enkele vaste aktiviteiten per jaar gezien en gehoord te worden, om op die manier laagdrempelig verbinding te creëren in de wijk.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Enkele keren per jaar verschijnt het wijkboekje, aktiviteiten worden ook middels dit kanaal en via Facebook bekendgemaakt.