Wijk en Belangenvereniging "Oud Eikske"


Financieel verslag Wijk en Belangenvereniging Oud Eikske

Tijdens de jaarvergadering van 2022 zal door de penningmeester verslag gedaan worden van de financiele stand van zaken over de jaren 2020 en 2021.