Wijk en Belangenvereniging "Oud Eikske"

Omdat er nog plekken over zijn is deze busreis ook voor niet-leden opengesteld!
Op zaterdag 26 november 2022 vertrekken we om 11.30 uur vanaf de kerk aan de De Wendelstraat richting Keulen. Hier bezoeken we de markt, drinken koffie (uiteraard mit Kuche) en keren tussen 19 en 20 uur huiswaarts.

De kosten bedragen €15 per persoon. Eten en drinken zijn, buiten de koffie und Kuche, op eigen kosten.

Meld u zsm aan bij Piet Rijpkema via pjgrijpkema@gmail.com en/of maak meteen het bedrag over op rekeningnr.: NL12 INGB 0670 2479 79 t.n.v. Weckseler / Rijpkema o.v.v. busreis en vergeet uw naam en adres hierbij niet te vermelden!

Welkom op de website van de Wijk en Belangen vereniging "Oud Eikske".

Wijk- en Belangenvereniging bestaat uit een driehoofdig bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en drie leden.

Er wordt gemiddeld eens per twee maanden vergaderd. We streven ernaar middels enkele vaste aktiviteiten per jaar gezien en gehoord te worden, om op die manier laagdrempelig verbinding te creëren in de wijk.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Enkele keren per jaar verschijnt het wijkboekje, aktiviteiten worden ook middels dit kanaal en via Facebook bekendgemaakt.